ساکنین شهر تهران
چنانچه ساکن تهران هستید می توانید با بانک کتاب شهر و با شماره 66403046-021 تماس حاصل فرمایید و پس از اعلام کد سفارش به همراه نام و نام خانوادگی خود اقدام به لغو سفارش خود نمایید.
ساکنین شهرستان
برای ساکنین شهرستان نیز راه حل هایی اندیشیده شده تا بتوانند در صورت تمایل سفارش خود را لغو کنند. بدین منظور شما خریداران عزیزی که ساکن شهرستان هستید قادرید پس از ثبت سفارش با شماره 66403046-021 تماس حاصل فرمایید و با اعلام شماره خرید و نام و نام خانوادگی خود اقدام به لغو سفارش نمایید.